Archiwistyka_tlo
Adnotacja

adnotacja – dopisek, dodatkowa notatka, krótka informacja zwykle na określonym piśmie lub dokumencie


24.05.2007
strzałka do góry