Archiwistyka_tlo
Akta typowe

akta typowe – powstają w każdej jednostce organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są   klasyfikowane zawsze w klasach od 0 do 3


24.05.2007
strzałka do góry