Archiwistyka_tlo
Aprobata

aprobata – wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy


24.05.2007
strzałka do góry