Archiwistyka_tlo
Dokument

dokument – akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienia lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim faktów i zdarzeń bądź danych


24.05.2007
strzałka do góry