Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy

dokumentacja budowy – obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów i dziennik montażu


24.05.2007
strzałka do góry