Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

dokumentacja geodezyjno-kartograficzna – zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetecyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych


24.05.2007
strzałka do góry