Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja niejawna
Dokumentacja niejawna

dokumentacja niejawna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, chroniona stosownymi klauzulami tajności


24.05.2007
strzałka do góry