Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja poufna
Dokumentacja poufna

dokumentacja poufna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą „poufne”


24.05.2007
strzałka do góry