Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza

dokumentacja powykonawcza – obejmuje dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi


24.05.2007
strzałka do góry