Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja tajna
Dokumentacja tajna

dokumentacja tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „tajne”


24.05.2007
strzałka do góry