Archiwistyka_tlo
Artykuły > A-E > Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna

dokumentacja techniczna -  ogół dokumentów w formie rysunków, kalki, opisów i obliczeń niezbędnych  do  realizacji  projektowanego  obiektu,  urządzenia, wyrobu  lub  procesu technologicznego


24.05.2007
strzałka do góry