Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Szkolenie on-line dla archiwów CATL
Szkolenie on-line dla archiwów CATL
Szkolenia on-line dla Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, 24.10, 7, 8, 9.11. br. 
Ośrodek KARTA zaprasza przedstawicieli bibliotek zrzeszonych w sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, zainteresowanych publikacją zbiorów swojego archiwum w Otwartym Systemie Archiwizacji, na bezpłatne szkolenie internetowe, które przybliży im funkcje OSA i pozwoli praktycznie przećwiczyć opracowywanie zbiorów w tym systemie, przedstawi standardy archiwalne w zastosowaniu do zbiorów archiwów społecznych oraz narzędzia pozwalające w atrakcyjny sposób prezentować zbiory archiwalne w internecie.Po szkoleniu uczestnicy otrzymają dostęp do konta w OSA: będą mogli dodawać opisy archiwalne, generować inwentarze, udostępniać wybrane przez siebie zbiory na portalu osa.archiwa.org. 24.10 godz. 11-13: wykład z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji7.11 godz. 11-13: ćwiczenia z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji (1 grupa)8.11 godz. 11-13: ćwiczenia z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji (2 grupa)9.11 godz. 11-13: wykład “Prezentowanie zbiorów archiwalnych w internecie”Wymagany jest dostęp do internetu oraz słuchawki. Źródło:  https://archiwa.org/news                     (dostęp z 11.10.2018) 
11.10.2018
strzałka do góry