Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwizacja Biuletynu Informacji Publicznej
Archiwizacja Biuletynu Informacji Publicznej
Sonia Waleszczuk, Problem archiwizacji Biuletynu Informacji Publicznej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 6 (8), 2015, s. 257-268
"W obecnych czasach bez wątpienia Internet odgrywa ogromną rolę w życiu codziennym.Staliśmy się społeczeństwem informacyjnym, które nieustannie poszukuje informacji.Coraz więcej spraw możemy załatwić za pomocą komputera, a życie prywatnew znacznym stopniu przeniosło się do świata wirtualnego. Artykuł jest próbą odpowiedzina następujące pytania: jakie informacje są umieszczane na stronach BIP-u, jakajest ich wartość dla prowadzonych badań, czy są to informacje niepowtarzalne, jakieinformacje są umieszczanie na stronach internetowych podmiotów zobowiązanychdo prowadzenia Biuletynu, jaki te informacje mają charakter oraz jaki jest stosunekzawartości stron internetowych tych podmiotów do zawartości ich BIP-u."     Źródło:  http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/AKZ.2015.011/9184                                                                                             (dostęp z 14.10.2018) 
14.10.2018
strzałka do góry