Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Rzeszowskie Archiwum Społeczne
Rzeszowskie Archiwum Społeczne
12.12 br. działalność rozpoczęło Rzeszowskie Archiwum Społeczne
"Rzeszowskie Archiwum Społeczne (RAS) to efekt projektu Mikrohistorie, multimedialna baza materiałów archiwalnych i źródło historii mówionej osób związanych z Rzeszowem oraz województwem podkarpackim. Portal zawiera wspomnienia i archiwalia w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu.Jego misją jest ratowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. Ze  zgromadzonych na portalu archiwaliów można korzystać legalnie w celach niekomercyjnych, ponieważ  funkcjonują na zasadach wolnej licencji – Creative Commons BY-NC 3.0 PL. (...)"      Źródło:  http://rzeszowska.org.pl/12-12-2018-startuje-rzeszowskie-archiwum-spoleczne/                                                                                           (dostęp z 16.12.2018) 
16.12.2018
strzałka do góry