Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Główne Archiwum Policji
Główne Archiwum Policji
Robert Buliński, Główne Archiwum Policji jako przykład "resortowego" archiwum wyodrębnionego, academia.edu.pl
https://www.academia.edu/32320103/G%C5%81%C3%93WNE_ARCHIWUM_POLICJI_JAKO_PRZYK%C5%81AD_RESORTOWEGO_ARCHIWUM_WYODR%C4%98BNIONEGO                                                                                                                                                                                                                                                             (dostęp z 2.06.2019) 
02.06.2019
strzałka do góry