Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Jolanty Louchin, Dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
Wystąpienie Jolanty Louchin, Dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
 Wystąpienie Dyrektor APDOiP na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Jolanta Louchin, Dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osoboweji Płacowej w Milanówku, w wystąpieniu zatytułowanym „Zagrożenia dla dokumentacji osobowej i płacowej na podstawie doświadczeń Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej” zwróciła uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem rynku przechowalniczego, proceder brakowania dokumentacji przed ustawowym upływem okresu jej przechowywania, a także na przydatność dokumentacji nie tylko do celów emerytalno-rentowych. Dyr. Louchin omówiła przypadki dwóch przedsiębiorców, których dokumentację APDOP przejęło na podstawie wskazania Naczelnego Dyrektora. Pierwszym z nich była „Temida Cessio” z Rzeszowa, której zasób Archiwum zaczęło przejmować w 2010 r. Dokumentacja złożona była w przypadkowo wybranych pomieszczeniach typu: kurniki, garaże, kontenery - a więc w warunkach zupełnie niedostosowanych do wymogów przechowalniczych. Proces porządkowania dokumentacji zajął blisko 3 lata. Sytuacja była poważna, również z tego względu, że przedsiębiorca 10 dysponował dokumentacją PZL Mielec, wobec czego do Archiwum wpływało bardzo dużo wniosków byłych pracowników o potwierdzenie okresów zatrudnienia i wysokości zarobków. Podobnie PPH „Heban” z Radomska, którego dokumentacja również złożona była w nieprzystosowanych pomieszczeniach. Dodatkowo przedsiębiorca, tuż przed wydaniem przez sąd postanowienia o braku środków na koszty dalszego przechowywania dokumentacji, przejął akta firmy Multiskład. Sytuacja osób, które poszukują swojej dokumentacji, nie uległa – w opinii dyr. Louchin, wyraźnej poprawie, pomimo rozbudowy systemu informacji o miejscu przechowywania dokumentacji oraz powołania Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej,. Powyższe wynika z braku spójnego systemu zabezpieczania dokumentacji oraz braku kontroli nad podmiotami prowadzącymi działalność przechowalniczą. Poważne zagrożenie stanowią przechowawcy, którzy nie uzyskali wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałków województw, a pomimo to przechowują dokumentację. Prelegentka podkreśliła, że wymaga dookreślenia status dokumentacji, której dysponent został wykreślony z rejestru decyzją marszałka. Poważne konsekwencje stanowi bowiem brak informacji o dalszych losach takiej dokumentacji. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że dokumentacja osobowo-płacowa to nie tylko źródło informacji o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków; posiada ona także wartość naukową, genealogiczną i socjologiczną.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
12.08.2013
strzałka do góry