Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwizacja dokumentacji
Archiwizacja dokumentacji
Archiwizacja dokumentacji - kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników składek oraz biorąc pod uwagę właściwą organizację pracy archiwów zakładowych/składnic akt w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, dobro materiałów archiwalnych wytwarzanych przez aktotwórcę oraz prawidłowo prowadzone archiwa zakładowe/składnice akt organizuje w dniu 24 kwietnia 2015 roku 1-dniowe szkolenie, kolejne z cyklu warsztatów pt.: „Archiwizacja dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania”. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad prawidłowego postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, udostępniania i zabezpieczania dokumentacji na przykładzie dokumentacji z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz wizyta uczestników szkolenia w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie Państwa pracownika/ów na w/w szkolenie i pisemne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z otrzymaną „Kartą Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia”. Prosimy również, aby uczestnik/cy szkolenia przygotował/li wstępny materiał do omówienia lub tematy problemów do rozwiązania w prowadzonym przez siebie archiwum zakładowym/składnicy akt i przesłanie materiału elektronicznie na adres: legnica@sap.waw.pl, m_kacprzak@vp.pl.Warsztaty odbędą się w sali szkoleniowej nr 200 w budynku Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26 w Legnicy zgodnie z załączonym programem. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu dla uczestników podana została w „Karcie Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia”. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach. W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.Prezes Zarządu  Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy Magdalena KacprzakKierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w LegnicyEdyta ŁaborewiczProgram szkolenia10.00 Otwarcie: Powitanie gości, wykładowców i uczestników warsztatów mgr inż. Magdalena Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału SAP w Legnicymgr Jerzy Ulewski – Dyrektor Oddziału ZUS w LegnicyPrzedstawienie porządku warsztatów mgr Anna Maria Modzelewska – V-ce Prezes Zarządu Oddziału SAP w Legnicy10.30 Referat:„Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie i zabezpieczanie w zakładzie pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”(mgr Joanna Kowalczyk - Sarapata – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek  – 1 w Oddziale ZUS w Legnicy)11.00 Referat:„Dokumentacja emerytalno – rentowa. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie i zabezpieczanie w zakładzie pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”(mgr Małgorzata Bauer – Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno - Rentowych – 1 w Oddziale ZUS w Legnicy)11.30 Serwis kawowo - kanapkowy12.00 Referat:„Działalność Wydziałów Obsługi Dokumentacji w Oddziale ZUS w Legnicy. Gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie, udostępnianie i zabezpieczanie dokumentacji”(mgr inż. Magdalena Kacprzak – Naczelnik Wydziału Obsługi Dokumentacji  – 1 w Oddziale ZUS w Legnicy,mgr Aleksandra Adamska – Cerolewicz – Naczelnik Wydziału Obsługi Dokumentacji  – 2 w Oddziale ZUS w Legnicy)13.00 Wizyta w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale ZUS w Legnicy15.00 Podsumowanie:mgr inż. Magdalena Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału SAP w LegnicyŹródło: http://www.archiwa.gov.pl
04.04.2015
strzałka do góry