Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych
Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych
Konferencja "Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych", Falenty k. Warszawy, 19-21 X 2015 r.
      W dniach 19-21 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym Falenty k. Warszawy odbędzie się konferencja „Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych”, organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.     Tematyka konferencji (zgodnie z załączonym programem), będzie obejmować zasady porządkowania i odtwarzania archiwów kościelnych, profilaktykę konserwatorską i zabezpieczanie archiwaliów, zasady udostępniania archiwaliów, digitalizację materiałów archiwalnych, możliwości kształcenia archiwistów oraz możliwości zdobywania środków na projekty związane z bezpiecznym przechowywaniem zasobu archiwów kościelnych. Zaproszenia do udziału będą wkrótce przesłane do instytucji, których zadania obejmują zakres objęty tematyką konferencji.     Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
28.06.2015
strzałka do góry