Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii
Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii
Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, praca zbiorowa, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 158
"Publikacja stanowi zbiór studiów poświęconych m.in. kształceniu kompetencji archiwistów w kontekście potrzeb i funkcji społecznych archiwów, nowym trendom w edukacji i ich zastosowaniom w dydaktyce archiwistyki, kształceniu "archiwistów cyfrowych", a także roli i programom nauk pomocniczych historii w kształceniu archiwistów.Powstanie nowego nośnika i nowych technologii umożliwiających zapis i gromadzenie informacji w formie cyfrowej pozwala postawić pytanie: czy możliwe jest wyodrębnienie nowego nurtu refleksji określonego mianem archiwistyki cyfrowej? Wiążą się z nim dalsze problemy: -Czy nowy nośnik wymaga rewizji dotychczasowych teorii archiwalnych, np.. Pojęć podstawowych, takich jak zespół, czy też powinny one pozostać niezmienione? -Czy tego typu zapisy wymagają wypracowania nowej sieci pojęć? -Czy w dobie nieograniczonej multiplikacji zapisu można wiązać go z miejscem powstania i stosować zasadę pertynencji archiwalnej? -Jak nowy nośnik i technologie wpływają na granice zespołu i jego strukturę? -Jakie metody mogą służyć badaniom autentyczności i wiarygodności zapisu, co wpływa na jego integralność? -Czy nadal niezbędne jest wartościowanie i selekcja dokumentacji? -Po jakim czasie należy ją prowadzić? -Jak powinny zostać zorganizowane systemy zarządzania dokumentacją? -Czy możliwe jest stosowanie w tym zakresie standardów międzynarodowych, takich jak Moreq? Pojawiają się też kluczowe pytania z zakresu dydaktyki: -Czy kształcenie w tym zakresie powinno zostać wyodrębnione, czy - przeciwnie - połączone z archiwistyką klasyczną? -Jaki kształt powinny przybrać programy, treści, metody, jakie pomoce dydaktyczne należy tworzyć i jaką rolę powinny pełnić w procesie kształcenia? Pytań będzie zapewne przybywać w miarę nowych doświadczeń, rozwoju technologii i nowych funkcji społecznych. Będą one otwierać nowe kierunki badawcze.W rozważaniach zawartych w niniejszym zbiorze studiów podjęto próbę odpowiedzi na wiele z powyższych kwestii. Nie wyznaczają one jednak kresu refleksji w tej dziedzinie wiedzy, wręcz przeciwnie - nowe doświadczenia wymagać będą budowania nowych modeli teoretycznych i poszukiwania coraz bardziej efektywnych systemów zarządzania dokumentacją i gromadzoną informacją."     Źródło:  https://www.poczytaj.pl/ksiazka/archiwistyka-cyfrowa-i-nauki-pomocnicze-historii-w-edukacji-archiwalnej-problemy-dydaktyki-archiwistyki,343459
08.02.2017
strzałka do góry