Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach
Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach
Robert Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, wyd. UMK, Toruń 2017, ss. 15
"Początków zarządzania dokumentacją jako dyscypliny naukowej zwykło się szukać wStanach Zjednoczonych Ameryki. Wiąże się je z działalnością tzw. Pierwszej KomisjiHoovera. Utworzona 7 VII 1947 r., jako Commission on Organization of the ExecutiveBranch of the Government (Komisja ds. Organizacji Władz Wykonawczych), miałazbadać organizację i metody działania urzędów federalnych1. Zakładano, że uda się jejopracować program zamian prowadzących do podniesienia efektywność administracji,ograniczenia kosztów jej funkcjonowania przy zachowaniu poprawnego działaniaurzędów. Komisja pracowała nieco ponad półtora roku, korzystając m.in. ze wsparciazespołu kierowanego przez Emmeta J. Leahy’ego i 12 II 1949 r. przedstawiła raportKongresowi. Jej zaleceniami było utworzenie Federal Records Administrationzajmującego się m.in. usprawnianiem mechanizmów przechowywania dokumentacjibieżącej przez administrację rządową, wydanie „Federal Records Management Act”,który miał stanowić prawną podstawę dla efektywnego tworzenia, przechowywania iniszczenia dokumentacji rządu Stanów Zjednoczonych oraz zatrudnianie w każdymurzędzie federalnym wykwalifikowanego zarządcy dokumentacji (record managementoficer)."       Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4070/Zarzadzanie_dokumentacja_w_polskich_badaniach.pdf?sequence=1     (dostęp z 5.05.2017)
05.05.2017
strzałka do góry