Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku
Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku
Robert Degen, Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 11
"Trudno dziś wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie administracji bez dokumentacji.Tylko dzięki utrwalonym na różnego rodzaju nośnikach informacjom jestmożliwe podejmowanie decyzji, które jest przecież sednem administrowania. Nierozwodząc się zbytnio nad genezą tej sytuacji, należy zaznaczyć, że masowe narastanieregistratur w urzędach administracji publicznej jest zjawiskiem sięgającym XIXw. Jednym z warunków sprawnego administrowania, oprócz wprowadzani corazbardziej wyrafinowanych form zarządzania dokumentacją, stało się wówczas efektywneniszczenie papierów, które nie mogły już przydać się urzędnikom w dalszejpracy. Grupą w naturalny sposób zainteresowaną usuwaniem zbędnej dokumentacjibyła administracja i urzędnicy ją wytwarzający.Wiek XIX, oprócz masowości w wytwarzaniu dokumentacji, przyniósł jeszczejedno zjawisko, które nie pozostało bez wpływu na możliwość niszczenia akt. Byłanim potrzeba pamiętania o przeszłości'. Już w końcu wieku XVIII, między innymiona, doprowadziła do utworzenia w Paryżu Archives Nationales- pierwszych nowożytnycharchiwów historycznych w pełnym znaczeniu tego terminu, a przez caływiek XIX powoli zwracała zainteresowanie archiwistów na materiały wytwarzaneprzez ówczesne urzędy administracji publicznej. W ten sposób na początku wiekuXX coraz częściej także dokumentacja wytworzona przez ówczesne urzędy stawałasię "obiektem pożądania" pracowników archiwów państwowych."      Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/474/Urzednicy_selekcja_i_brakowanie_dokumentacji_w_Polsce_w_XX_wieku.pdf?sequence=1      (dostęp z 14.05.2017)
14.05.2017
strzałka do góry