Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > KARTA i archiwa społeczne
KARTA i archiwa społeczne
Katarzyna Ziętal, KARTA i archiwa społeczne, w: Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego, Biuletyn EBIB, Nr 6 (151), 2014
Ośrodek KARTA od 2002 r. stara się o ogólnopolskie wsparcie dla archiwistykispołecznej2. W 2012 r. rozpoczęliśmy systematyczne działania służące gromadzeniuinformacji o rozproszonych archiwach społecznych (AS-ach), profesjonalizacji i promocjitej dziedziny życia publicznego. Program „Archiwistyka społeczna” prowadzony jestw Ośrodku KARTA w oparciu o doświadczenia w tworzeniu własnych archiwów, ale takżew oparciu o projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL), realizowany w ramachProgramu Rozwoju Bibliotek, w którym współpracowaliśmy z ponad 100 bibliotekami.Projekt przyniósł wspaniałe efekty. Biblioteki, dzięki wsparciu ośrodka, zgromadziłyi udostępniły na swoich stronach blisko 20 tysięcy materiałów archiwalnych. Praca ta jestkontynuowana. Obecnie jesteśmy w trakcie zmian, które dają nadzieję na poprawę sytuacjiarchiwistyki społecznej. Beneficjentem zmian, które obecnie zachodzą będą głównieorganizacje pozarządowe, to one będą mogły skorzystać z corocznej państwowej dotacjina prowadzenie archiwum społecznego, o którą zabiega KARTA. Nie oznacza to jednak,że biblioteki zostają wyłączone z projektu tworzenia archiwów społecznych. Nadalbędziemy je wspierać, doradzać, oferować bezpłatne narzędzia przydatne w pracyarchiwistycznej. Zapraszamy do współpracy!      Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Ebib%20KASia%20Zietal.pdf          (dostęp z 5.08.2017)
05.08.2017
strzałka do góry