Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Ewidencja ludności i dowody osobiste
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Mariusz Korejwo, Ewidencja ludności i dowody osobiste. Akta spraw: formy, postaci, podstawy prawne 1928 - 1990, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, 189 - 214
"Dokumentacja związana z obsługą ewidencji ludności i dowodów osobistychnależy do tych rodzajów współczesnych materiałów archiwalnych, które nadalnie zostały rozpracowane z pozycji ustaleń archiwistyki. Rozpoznanie takiewydaje się niezbędne jako punkt wyjściowy do stworzenia kryteriów wartoś-ciowania. Jest to zagadnienie o tyle istotne, że dotyczy dokumentacji narosłejna przedpolu archiwalnym, o charakterze masowym i znacznym ładunku informacyjnym,a przy tym przechodzącej właśnie znamienną i, jak można sądzić,nieodwracalną przemianę — jej postać papierowa wypierana jest przez zapiscyfrowy.Analizowanie łącznie (czy też równolegle) dokumentacji dowodów osobistychi ewidencji ludności jest uzasadnione, ponieważ różne dziedziny działalnościpaństwa wobec obywatela, w wyniku której powstaje dokumentacja, byłyi są ściśle ze sobą powiązane. Zbiory danych występujących w obu rodzajach dokumentacjiw dużej mierze pokrywają się ze sobą, są wzajemnie współzależne,ewidentna jest również migracja informacji między tymi rodzajami dokumentacji.Wspólne jest również podłoże prawnoustrojowe: oba rodzaje dokumentacjikonstytuowane były za pomocą tych samych aktów prawnych. (...)"       Źródło: http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Archeion%20117_online.pdf            (dostęp z 21.10.2017)  
21.10.2017
strzałka do góry