Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki
Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki
 Karl-Peter Ellerbrock, Między wiarygodnością, wzajemnym zaufaniem a interesem korporacyjnym. Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 19-30
"Regionalne archiwa gospodarcze są osobliwością niemieckiego systemu archiwalnego1. Ich zadaniem jest przechowywanie historycznych dokumentów izbhandlowych zgodnie z wytycznymi prawa archiwalnego obowiązującego w danymkraju związkowym. Gromadzą one również materiały archiwalne licznychprzedsiębiorstw. Przekonanie właścicieli przedsiębiorstw do tego, by przyznalibadaczom nieograniczony dostęp do tych źródeł wymaga zarówno zdobycia ichzaufania, jak i dużej perswazji. Artykuł ten zacznę od spojrzenia w przeszłość —od przybliżenia okoliczności, w jakich powstawały pierwsze regionalne archiwagospodarcze, na tle rozwoju praktyk archiwalnych w gospodarce niemieckiej.Następnie omówię, na trzech konkretnych przykładach, codzienną pracę archiwówregionalnych, co pozwoli pokazać zasady i strategie, jakimi kierują się pracownicytych archiwów. (...)"    Źródło:  http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Archeion%20117_online.pdf             (dostęp z 29.10.2017) 
29.10.2017
strzałka do góry