Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w.
Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w.
Andrzej Biernat, Organizacja, zarządzanie i udostępnianie w świetle praktyki i zmian prawnych, w: Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w., III Spotkania archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa 16 XII 2011
"1-Techniki informatyczne – jak narzędzietworzenia informacji• 2-Internet jako podstawowe medium komunikacji• 3-Społeczeństwo informacyjne jako odbiorca itwórca informacji• 4-Instytucje publiczne jako dostarczyciel usługdla obywateli• 5-Globalizacja jako włącznie w sieć powiązańświatowych. (...)"     Źródło:  http://www.petea.home.pl/apan/files/user_files2/iii%20spotkania_do%20publikacji/archiwa%20i%20ich%20wyzwania.pdf                                                                                                                                 (dostęp z 19.03.2018)
19.03.2018
strzałka do góry