Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
Mottem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów odbywającego się w Olsztynie w dniach 6-7 września 2007 r. będzie hasło: "ARCHIWA W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE", W związku z tym obrady Zjazdu prowadzone będą na sesjach plenarnych, w sekcjach problemowych oraz w panelach.
1. SEKCJA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH - organizatorem jej prac będzie mgr Ewa Suchmiel (NDAP, Warszawa) - przewodnicząca Sekcji Archiwów Zakładowych SAP. Z tą sekcją współpracować będzie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Archiwistów reprezentowane przez prezesa - mgr Lecha Mądrego.2. SEKCJA ARCHIWÓW INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH - organizatorem jej prac będzie dr Hanna Krajewska (Archiwum PAN, Warszawa) - przewodnicząca Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP,3. SEKCJA ARCHIWÓW SAMORZĄDOWYCH - organizatorem jej prac będzie mgr Leszek Bodio - przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP),4. SEKCJA KONSERWATORÓW - organizatorem jej prac będzie mgr Przemysław Wojciechowski (AP w Poznaniu. SAP),5. SEKCJA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, INFORMACJĄ I DOKUMENTACJĄ - organizatorem jej prac będzie prof. Krzysztof Skupieński (UMCS w Lublinie) - przewodnicząca Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości,6. SEKCJA ARCHIWÓW KOŚCIELNYCH - jej organizatorami będą mgr Julia Dziwoki i Halina Dudała (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach) - Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych,7. SEKCJA ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH, PARTII POLITYCZNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - jej organizatorem będzie dr Tadeusz Krawczak (NDAP, Warszawa),Równolegle do obrad sekcji problemowych prowadzone będą dyskusje panelowe dotyczące:- problemów prawnych funkcjonowania archiwów - moderatorem będzie dr Andrzej Biernat (NDAP, Warszawa),- problemów archiwów elektronicznych - moderatorem będzie mgr Henryk Krystek (AP w Poznaniu, SAP),- problemów edukacji archiwistów - moderatorem będzie dr Waldemar Chorążyczewski (UMK Toruń, SAP),- problemów bezpieczeństwa informacji - moderatorem będzie płk. mgr inż. Tadeusz Koczkowski (prezes Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Katowice),- problemów edukacyjnej funkcji archiwów - moderatorem będzie mgr Adam Cieślak (Archiwum UJ, Kraków. SAP),- problemów archiwów służb mundurowych - moderatorem będzie dr Ryszard Techman (Archiwum Straży Granicznej, Szczecin. SAP).Komitet Programowo-Naukowy nie wyklucza jednak możliwości powołania innych jeszcze sekcji i paneli. Wszystkie informacje dotyczące V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich będą publikowane w kolejnych numerach "Archiwisty Polskiego" oraz na stronie WWW Stowarzyszenia Archiwistów Polskich - http//: www.sap.waw.pl.Źródło: http://www.sap.waw.pl
27.08.2007
strzałka do góry