Główne Archiwum Policji


Robert Buliński, Główne Archiwum Policji jako przykład "resortowego" archiwum wyodrębnionego, academia.edu.pl

więcej...

Digitalizacja dokumentacji technicznej


Krzysztof Zioło, Digitalizacja dokumentacji technicznej. Prace Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, II seminarium "Historia informatyki polskiej", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 30.11.2012, ss.41

więcej...

Rysunek techniczny budowlany


Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje, oznaczenia na rysunkach, informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, Kraków

więcej...

Rysunek budowlany


Michał Kowalski, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, ss. 44

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16