Archiwistyka_tlo
Artykuły > K-N > Kwalifikacja archiwalna
Kwalifikacja archiwalna

kwalifikacja archiwalna – ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych


24.05.2007
strzałka do góry