Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Spis zdawczo-odbiorczy akt
Spis zdawczo-odbiorczy akt
spis zdawczo-odbiorczy akt – formularz służący do ewidencjonowania dokumentacji przekazywanej z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego bądź składnicy akt, oddzielnie dla materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
25.05.2007
strzałka do góry