Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych
Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych
 Grzegorz Gałęzowski, Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych, Archiwum Państwowe w Lublinie
"Salvador Dali tak właśnie przedstawił w swoim obrazie upływ czasu i jego wpływna przedmioty materialne. Odporność nośników danych na procesy starzenia jest ważnymproblemem współczesnej cyfrowej archiwistyki i informatyki. Konwencjonalne nośniki, takiejak np. papier i cyfrowe nośniki danych, są prawdziwą pamięcią naszej cywilizacji, a ichzniszczenie może spowodować potężny kryzys w skali całego świata.Cyfrowe nośniki danych starzeją się bardzo szybko, mimo tego że zapisane na nichdane nie poddają się teoretycznie niszczącemu działaniu czasu. Jednak fizycznych nośników,na których je zapisujemy, na pewno nie można uważać za niezniszczalne.Rewolucja informatyczna coraz intensywniej stara się zastępować papier cyfrowyminośnikami danych. Cyfrowe wersje dokumentów możemy jednak bezpowrotnie stracić, jeślinie będą podejmowane odpowiednie działania zaradcze. (...)"     Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/referaty/AP_Lublin_G_Galezowski.pdf                                                                                                       (dostęp z 25.05.2018) 
25.05.2018
strzałka do góry