Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwalia trzeciego sektora
Archiwalia trzeciego sektora
Samouczek dla NGO
"Codzienność organizacji pozarządowych to zarządzanie projektami, nieustanne pozyskiwanie środków na realizację misji i dbałość o właściwe ich wydatkowanie. W tych działaniach niejednokrotnie za bardzo skupiamy się na celach operacyjnych, a mniej na refleksji, dotyczącej historycznej wartości trzeciego sektora. Jeżeli organizacje same nie zadbają o zachowanie pamięci o własnym dorobku, to – niestety – nikt za nie tego nie zrobi. Natomiast ich historia z pewnością nie jest udokumentowana właściwie. Niejednokrotnie, wraz z rozwiązaniem lub likwidacją organizacji, bezpowrotnie tracimy ślady jej działań." Przy okazji polecam portal organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/ (szczególnie zakładkę "Poradnik").      Źródło:  http://samouczek.archiwa.org/                              (dostęp z 19.08.2018) 
19.08.2018
strzałka do góry