Archiwistyka_tlo
Komunikacja sieciowa
 Włodzimierz Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 307 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
 http://gogolek.com/Ksiazki/Gogolek01b.pdf                                (dostęp z 18.10.2019)
18.10.2019
strzałka do góry