Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Funkcja edukacyjna archiwów
Funkcja edukacyjna archiwów
Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, wyd. NDAP, Warszawa 2012. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie NDAP.
Fragment wstępu... Przedmiotem pracy jest funkcja edukacyjna archiwów rozumiana jako zespół zadań stojącychprzed placówkami archiwalnymi, mających na celu poszerzanie zakresu wiadomości, podnoszeniepoziomu umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw społeczeństwa za pośrednictwem okre-ślonych działań edukacyjnych. Funkcja ta obejmuje zarówno zadania archiwów skierowane do młodzieżyuczącej się w ramach systemu oświaty, jak i zadania skierowane do całego społeczeństwa,wspomagające jego kształcenie całożyciowe. Funkcję edukacyjną archiwów rozumiem zatem bardzoszeroko jako wszechstronne, mające podłoże edukacyjne ich oddziaływanie na społeczeństwo. (...)    Źródło://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Funkcja_edukacyjna_archiwów.pdf  
15.11.2015
strzałka do góry