Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka dla początkujących
Archiwistyka dla początkujących
Waldemar Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, ss. 59. Publikacja dostępna w postaci elektronicznej.
Fragment pracy: " Za przedmiot archiwistyki uważa się zwykle archiwa i archiwalia.Najlepiej jednak o tym, czym zajmuje się archiwistyka, mówi jej zakres. Zakres archiwistyki wujęciu najbardziej klasycznym obejmuje cztery podstawowe funkcje archiwów lub lepiejarchiwalne, bo mogą wystąpid także wtedy, gdy archiwów nie ma: gromadzenie,przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych. Nie jest topodział uniwersalny, np. poza Polską nie wymienia się wśród funkcji archiwówopracowywania, a mówi o dwóch różnych sferach prac archiwalnych: porządkowaniu(arrangement) i opisie (description). Tak samo wśród przechowywania wyróżnia sięnajczęściej właściwe przechowywanie (preservation) oraz konserwację archiwaliów(conservation). Także gromadzenie (zawierające w sobie kształtowanie i rozmieszczeniezasobu archiwalnego) i udostępnianie zasobu archiwalnego są to funkcje wewnętrzniezłożone, a terminologia stosowana w odniesieniu do nich różnie jest rozumiana nawet przezpolskich archiwistów. Problemy terminologiczne, definicyjne i klasyfikacyjne znikają, gdy wsposób bardziej narracyjny, literacki opowiada się po prostu o czynnościach archiwisty lubkażdego człowieka, któremu przyjdzie się stykad z archiwaliami. Wówczas okazuje się, że nacałym świecie jest w zasadzie podobnie. Poucza to o tym, że pozorna różnorodnośd ispecyfika lokalna czy środowiskowa nie jest wynikiem różnorodności i specyfiki opisywanejrzeczywistości, a tylko różnicowania się języków naukowego opisu rzeczywistości."    Publikacja dostępna w repozytorium UMK pod adresem https://repozytorium.umk.pl  
06.12.2015
strzałka do góry