Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Garść uwag na temat selekcji
Garść uwag na temat selekcji
Robert Degen, Garść uwag na temat selekcji w Polsce, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne - Archiwistyka na uniwersytetach, Archiwistyka w archiwach, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 133-143
"Selekcja współczesnej dokumentacji jest jednym z najważniejszych problemówbadawczych podejmowanych przez archiwistykę. Przekonuje o tymliczba publikowanych prac, pojawiających się między innymi na łamach- nie tylko polskich - czasopism archiwistycznych. Równie często problematykata jest dyskutowana w czasie zjazdów, sympozjów czy konferencjinaukowych. Choćby ostatnio, w czasie 17. Powszechnego Zjazdu HistorykówPolskich, który odbył się w Krakowie we wrześniu 2004 roku,w ramach sympozjum pt. "Jakich archiwów potrzebują historycy?" AlicjaKulecka odniosła się ogólnie do teorii gromadzenia zasobu archiwalnego1,a Halina Robótka, w kontekście potrzeb badań współczesnych i przyszłych,omówiła zasady i metody selekcji dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej.Powodem doceniania wagi selekcji, a co za tym idzie - jej popularno-ści w literaturze archiwistycznej, jest dostrzeganie trudności, jakie niesieze sobą jej prowadzenie. Zrozumienie szczegółowych kryteriów selekcji,opracowanie i realizowanie procedur oceny wartości dokumentacji czymetodyka opracowania kwalifikatorów archiwalnych nie są zagadnieniamiłatwymi. Moim zdaniem jednak, podstawową trudnością, z którą współ­czesna archiwistyka nie potrafi sobie poradzić, jest przyjęcie przez nią takiegocelu selekcji, którego nie sposób zrealizować. (...)"      Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2893/Garsc_uwag_na_temat_selekcji_w_Polsce.pdf?sequence=1
23.04.2017
strzałka do góry