Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989
Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989
Robert Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, T. II, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
"Geneza terminu "kształtowanie zasobu archiwalnego" nie jest wbrewpozorom zadaniem łatwym. W świadomości archiwistów jest to okre-ślenie sięgające swymi korzeniami dość daleko w przeszłość, czemu wyrazdał między innymi Mieczysław Motas w tekście opublikowanym na łamach"Archeionu" w 197 4 roku 1• Niemniej należy podkreślić, że nie został onzdefiniowany w pierwszym Polskim słowniku archiwalnym2, a Jadwiga Jankowskaw 1964 roku poświęciła artykuł Kształtowanie państwowego zasobuarchiwalnego w archiwach państwowych Folski Ludowej problematyce przejmowaniadokumentacji, akcji scalania zespołów archiwalnych i rewindykacjP.Świadczyć to może przynajmniej o tym, że w połowie lat sześćdziesiątychpojęcie "kształtowania zasobu" nie miało jeszcze ustabilizowanegozakresu. (...)"      Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2902/Ksztaltowanie_panstwowego_zasobu_archiwalnego_w_Polsce.pdf?sequence=1        (dostęp z 17.06.2017)
17.06.2017
strzałka do góry