Archiwistyka_tlo
Dokument elektroniczny
"Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk." Pierwszy poradnik dotyczący dokumentu elektronicznego dla archiwistów. 
Dokument elektroniczny jest wszechobecny - jest nim m.in. urzędowy wniosek, mapy, bazy danych czy fotografie. Stawia to nowe zadania i wyzwania dla  archiwów państwowych, których rolą jest przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji. Archiwa państwowe są pośrednikami w dostarczaniu treściz przeszłości do teraźniejszości, a także ich zadaniem jest zapewnienie dla przyszłości dostępu do dziś zdokumentowanej teraźniejszości. Problematyka związana z archiwizacją treści cyfrowych (e-archiving) wymaga publicznej debaty oraz międzynarodowej współpracy.  Stawiane obecnie zagadnienia:DOKUMENT ELEKTRONICZNYczym jest?czy jest wiarygodny?jak go zabezpieczać dla przyszłości?kiedy zastąpi dokument papierowy?Dostrzegając konieczność podsumowania obecnego stanu wiedzy i doświadczeń oraz przepisów regulujących kwestie obsługi i zabezpieczania dokumentu elektronicznego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydaje publikację „Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk”. To pierwszy w Polsce poradnik dotyczący problematyki dokumentacji elektronicznej w kontekście archiwistyki. Wydawnictwo jest kierowane przede wszystkim do pracowników archiwów państwowych, ale także do innych osób, które mają do czynienia z dokumentami elektronicznymi.Autorzy publikacji starają się wyjaśnić różne aspekty związane z pracą z dokumentacją elektroniczną oraz wskazują praktyczne sposoby, narzędzia i metody postępowania z tego rodzaju materiałami. Publikacja ma stanowić również zachętę do publicznej debaty na poziomie różnych instytucji w celu wypracowania przyszłych efektywnych rozwiązań w zakresie obsługi, zabezpieczania i zarządzania dokumentami cyfrowymi. W publikacji zarysowane zostały również problematyczne kwestie, chociażby szerokie pojęcie dokumentu elektronicznego, wielość jego definicji, czy brak zestandaryzowanych praktyk obsługi dokumentów. Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie NDAP.    Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4615-%E2%80%9Edokument-elektroniczny-przewodnik-i-katalog-dobrych-praktyk%E2%80%9D-pierwszy-poradnik-dotycz%C4%85cy-dokumentu-elektronicznego-dla-archiwist%C3%B3w  (dostęp z 7.10.2017) 
07.10.2017
strzałka do góry