Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Udostępnianie materiałów archiwalnych
Udostępnianie materiałów archiwalnych
Katarzyna Ziętal, Udostępnianie materiałów archiwalnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 14
"Archiwa społeczne powinny dążyć do jak najszerszego udostępniania zebranychmateriałów społeczeństwu. Jest to istotna część misji archiwów. Wieleorganizacji społecznych nie ma swojej siedziby, dlatego upublicznia swojezbiory okazjonalnie: przy okazji wystaw czy publikacji.Digitalizacja daje szansę szerokiego udostępniania materiałów organizacjomnieposiadającym swojej siedziby: jest tańsza i mniej czasochłonna niż udostępnianiena miejscu. Publikowanie zdigitalizowanych materiałów w internecieniesie jednak za sobą o wiele więcej ograniczeń prawnych niż udostępnianie namiejscu. Archiwa społeczne najczęściej gromadzą zbiory pochodzące z XXwieku. Dlatego przy ich upublicznianiu trzeba szczególnie zwrócić uwagę naprawa autorskie, ochronę danych osobowych oraz kwestie etyczne. (...)"       Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Udostepnianie%20materialow%20archiwalnych.pdf             (dostęp 2.12.2017) 
02.12.2017
strzałka do góry