Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwum organizacji pozarządowej
Archiwum organizacji pozarządowej
Archiwum organizacji pozarządowej, Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
"Codzienność organizacji pozarządowych to zarządzanie projektami, nieustannepozyskiwanie środków na działalność i dbałość o właściwe ich wydatkowanie. W tychdziałaniach niejednokrotnie za bardzo skupiamy się na celach operacyjnych, a mniej narefleksji, dotyczącej wartości trzeciego sektora, misji działania oraz jego pamięci. Jeżeli organizacjetrzeciego sektora same nie zadbają o zachowanie własnego dorobku, to – niestety – nikt za nietego nie zrobi. Warto zaznaczyć, że 43% istniejących w Polsce organizacji działa 10 lub więcej lat.Natomiast ich historia z pewnością nie jest udokumentowana właściwie. Niejednokrotnie, wrazz rozwiązaniem lub likwidacją organizacji, bezpowrotnie tracimy ślady jej działań. Może się więcpowtórzyć historia organizacji działających w okresie II Rzeczpospolitej – brak zabezpieczenia ichzbiorów archiwalnych w tamtym czasie znacznie ogranicza dziś możliwość dotarcia do informacjio ich aktywności. (...)"    Źródło: https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwum_Organizacji_Pozarzadowej%20-%20broszura%20_i.pdf                                                                                                                              
25.03.2018
strzałka do góry