Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Jak archiwizować dokumenty ?
Firma: OFFICE CONSULTING

Grupa: Inne > Szkolenia

Cel szkolenia:
W archiwum źle zorganizowanym dokumenty mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, więcej czasu potrzeba na ich szukanie. Jak zorganizować archiwizowanie dokumentów, aby były bezpieczne i łatwo dostępne ?
Szkolenie przygotowuje pracowników do :
• archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami
• stosowania efektywnych metod i właściwej organizacji archiwizowania,
dzięki którym dokumenty w archiwum są bezpieczne i łatwo dostępne

Program:
• Podstawy prawne archiwizowania dokumentów
• Obowiązki i odpowiedzialności w zakresie archiwizowania dokumentów
• Kategorie archiwalne i rodzaje dokumentacji
• Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów, rzeczowy wykaz akt
• Okresy archiwizowania różnych dokumentacji
• Warunki archiwizowania dokumentów
• Organizacja archiwizowania dokumentacji
• Organizacja prac archiwizacyjnych
• Brakowanie dokumentów
• Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
• Instrukcja organizacji i funkcjonowania archiwum
• Koszty archiwizowania dokumentów
• Rola i znaczenie archiwum zakładowego (składnicy akt)
• Tworzenie organizacji archiwizowania różnych dokumentacji

Metodologia:
Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, obejmuje :
1) Wykład – tematy wymienione w programie
2) Praktyczne ćwiczenia, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań
organizacyjnych do przechowywania wybranych dokumentacji Klienta np.:
dokumentacje kadrowe, płacowe, finansowe, ubezpieczeniowe,
techniczne, umowy klientów itp. w ramach ćwiczeń ustalane są teczki
aktowe, dobierane są opakowania dokumentów, sposoby ich umieszczenia,
sposoby oznaczeń, plan rozmieszczenia.

Grupa docelowa :
Szkolenie prowadzone jest dla grup pracowników wyznaczonych przez Klienta, może być przeprowadzone dla komórek organizacyjnych, w celu opracowania rozwiązań organizacyjnych dla wybranych dokumentacji.Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów