Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJACYCH
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa:

Szkolenie kierujemy zarówno do zamawiających jak i wykonawców

Zagadnienia poruszane w szkoleniu:

I. Zamówienia publiczne a polski system prawa
II. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
III Zakres przedmiotowy
IV Zasady udzielania zamówień.
V. Wewnętrzne procedury udzielania zamówień
VI Przygotowanie postępowania
VII Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
VIII Ocena wiarygodności wykonawcy
IX Oferta
X Ocena oferty
XI Udzielenie zamówienia
XII środki ochrony prawnej
XIII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
XIV Umowy w sprawach zamówień publicznych

Szkolenie obejmuje:

-OMÓWIONE ZOSTANĄ PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE, KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ W ŻYCIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

-szczegółowe omówienia źródeł prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych; ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, przepisów Kodeksu cywilnego,

-case study

- praktyczne rozwiązywanie najczęstszych problemów przy zamówieniach publicznych podparte doświadczeniami zdobytymi w trakcie kontroli zamówień publicznych,

-analizę orzecznictwa sądów powszechnych, zespołów arbitrów, oraz komisji ds. orzekania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych a także oficjalnych stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Metodyka zajęć: Szkolenie prowadzone metodą porównawczą (dotychczasowe przepisy – nowe uregulowania)

SZKOLENIE PROWADZI:Krzysztof Puchacz jest specjalistą z zakresu prawa zobowiązań i zamówień publicznych. Na co dzień, z racji wykonywanej funkcji, zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. Prowadzi profesjonalne szkolenia w tym zakresie. W prowadzonych szkoleniach, największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania Prawa zamówień publicznych, w celu dobrego przygotowania słuchaczy do stosowania przepisów tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw WE dotyczących zamówień publicznych na rynku wspólnotowym. Szkolenia opierają się nie tylko na przepisach ustawy i aktów wykonawczych, ale także w dużej mierze na aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i sądów powszechnych, a także na praktycznych rozwiązaniach stosowanych powszechnie przez zamawiających i wykonawców w ramach zamówień publicznych.

ORGANIZACJA:

TERMINY SZKOLEŃ

ZAKOPANE
29-09-2008 - 01-10-2008
19-11-2008 - 21-11-2008

CENA 1600.00
materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację.
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

KAZIMIERZ DOLNY
08-09-2008 - 10-09-2008
CENA 1490
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w pierwszym dniu szkolenia na obiad,
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

WROCŁAW
22-09-2008
CENA 450.00
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy, lunch
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

LUBLIN
19-09-2008
CENA 265.00
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

ORGANIZACJA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000
Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów