Przykładowa instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna Dodano: 07.11.2011

W związku z wejściem w życie nowego Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,instrukcji archiwalnej jako Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy w którego w skład wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjumi szkoła przysposabiająca do pracy,proszę o przykładową instrukcję kancelaryjną, rzeczowywykaz akt i instrukcję archiwalną
Jeśli mają Państwo pytania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego, wątpliwości co do interpretacji przepisów regulujących pracę archiwum lub chcą Państwo uzyskać poradę, zapraszamy do kontaktu z konsultantem.

Naszymi konsultantami są zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dokumentacją archiwalną, jak i wykładowcy oraz prowadzący kursy i szkolenia archiwistyczne.

Wystarczy kilka minut na wypełnienie formularza, a w ciągu kilku godzin otrzymają Państwo odpowiedź.