Archiwistyka_tlo
Aprobata
aprobata – wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy
strzałka do góry