Archiwistyka_tlo
Dokumentacja jawna
dokumentacja jawna – dokumentacja nie zawierająca informacji niejawnych objętych klauzulami tajności
strzałka do góry