Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
Narew Sp.zo.o.
Targowa 22
07-410 Ostrołęka
telefon: (029)7605291
fax: (029)7605734
Zadaj pytanie
brakowanie akt
Firma świadczy usługi w zakresie profesjonalnego brakowania dokumentacji (zgodnie z przepisami prawa), której okres przechowywania już minął oraz niszczenie jej. Usługa zawiera sporządzenie odpowiednich dokumentów brakowania oraz organizację procedury niszczenia przeterminowanej dokumentacji, wykonanie wszelkich innych prac określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowannia oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
strzałka do góry