Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
OFFICE CONSULTING
Afrykańska 16e lok. 6
03-966 Warszawa
telefon: 022 6723243
fax: 022 6723243
Zadaj pytanie
Jak archiwizować dokumenty ?
Cel szkolenia: W archiwum źle zorganizowanym dokumenty mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, więcej czasu potrzeba na ich szukanie. Jak zorganizować archiwizowanie dokumentów, aby były bezpieczne i łatwo dostępne ? Szkolenie przygotowuje pracowników do : • archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami • stosowania efektywnych metod i właściwej organizacji archiwizowania, dzięki którym dokumenty w archiwum są bezpieczne i łatwo dostępne Program: • Podstawy prawne archiwizowania dokumentów • Obowiązki i odpowiedzialności w zakresie archiwizowania dokumentów • Kategorie archiwalne i rodzaje dokumentacji • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów, rzeczowy wykaz akt • Okresy archiwizowania różnych dokumentacji • Warunki archiwizowania dokumentów • Organizacja archiwizowania dokumentacji • Organizacja prac archiwizacyjnych • Brakowanie dokumentów • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego • Instrukcja organizacji i funkcjonowania archiwum • Koszty archiwizowania dokumentów • Rola i znaczenie archiwum zakładowego (składnicy akt) • Tworzenie organizacji archiwizowania różnych dokumentacji Metodologia: Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, obejmuje : 1) Wykład – tematy wymienione w programie 2) Praktyczne ćwiczenia, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych do przechowywania wybranych dokumentacji Klienta np.: dokumentacje kadrowe, płacowe, finansowe, ubezpieczeniowe, techniczne, umowy klientów itp. w ramach ćwiczeń ustalane są teczki aktowe, dobierane są opakowania dokumentów, sposoby ich umieszczenia, sposoby oznaczeń, plan rozmieszczenia. Grupa docelowa : Szkolenie prowadzone jest dla grup pracowników wyznaczonych przez Klienta, może być przeprowadzone dla komórek organizacyjnych, w celu opracowania rozwiązań organizacyjnych dla wybranych dokumentacji.
strzałka do góry