Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
OFFICE CONSULTING
Afrykańska 16e lok. 6
03-966 Warszawa
telefon: 022 6723243
fax: 022 6723243
Zadaj pytanie
Jak przechowywać dokumenty w biurze ?
cel szkolenia: Dokument można wyjąć w czasie kilkudziesięciu sekund, albo stracić kilka minut. Zależy to od tego, w jakich opakowaniach są dokumenty i jaka jest organizacja ich przechowywania. Szkolenie daje odpowiedzi na następujące pytania : • jak przechowywać dokumenty, aby szybko można było je znaleźć i wyjąć • jak dobierać produkty do przechowywania różnych dokumentacji • jak zorganizować przechowywanie różnych dokumentacji, aby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz przede wszystkim przygotowuje pracowników do właściwego zorganizowania przechowywania dokumentów w szafach i na stanowiskach pracy. program szkolenia : • Rodzaje dokumentacji • Podstawy organizacji przechowywania dokumentów • Metody przechowywania dokumentów • Systemy archiwizacji dokumentów • Zasady doboru produktów do przechowywania dokumentów • Organizacja przechowywania dokumentów w biurze • Przechowywanie dokumentów spraw w trakcie załatwiania • Przechowywanie dokumentów spraw zakończonych • Sposoby gromadzenia dokumentów na stanowiskach pracy • Proces tworzenia organizacji przechowywania zbioru dokumentów • Klasyfikacja rzeczowa dokumentów, rzeczowy wykaz akt • Instrukcja kancelaryjna Praktyczne tworzenie rozwiązań organizacyjnych : • Projekty organizacji przechowywania wybranych zbiorów dokumentów np.: dokumentacje finansowe, dokumentacje techniczne, umowy klientów itp. • Projekty organizacji gromadzenia dokumentów na stanowiskach pracy metodologia: Szkolenie ma charakter teoretyczny i praktyczny, obejmuje : 1) Wykład – tematy wymienione w programie 2) Praktyczne ćwiczenia, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych do przechowywania wybranych dokumentacji Klienta np.: dokumentacje kadrowe, płacowe, finansowe, ubezpieczeniowe, techniczne, umowy klientów itp. – w ramach ćwiczeń ustalany jest podział zbioru na grupy i podgrupy, dobierane są opakowania dokumentów, sposoby ich umieszczenia, sposoby oznaczeń. grupa docelowa : Szkolenie prowadzone jest dla grup pracowników wyznaczonych przez Klienta, może być przeprowadzone dla komórek organizacyjnych, w celu opracowania rozwiązań organizacyjnych dla wybranych dokumentacji.
strzałka do góry