Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Herbowa 15/23
20-551 Lublin
telefon: 600010098
fax:
Zadaj pytanie
KANCELARIA i SEKRETARIAT- szkolenie ogólne
KANCELARIA i SEKRETARIAT - organizacja pracy 1. Podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne. 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji ; podział i techniki zapisu. 3. Systemy kancelaryjne: - dziennikowy, - bezdziennikowy w wersji rejestrowej, - bezdziennikowy w wersji bezrejestrowej, - mieszany, - elektroniczny system obiegu dokumentów. 4. Instrukcja kancelaryjna – najważniejszy normatyw - obieg akt, systemy kancelaryjne, formy załatwiania spraw, odbiór i wysyłka pism. 5. Czynności kancelaryjne - ewidencjonowaniem, rejestrowaniem, udzielanie informacji. 6. Przyjmowanie, otwieranie przesyłek i wysyłanie. 7. Typowy obieg dokumentacji odbywający się w 3. systemach. 8. Jednolity rzeczowy wykaz akt – sposób rozbudowania. 9. Znak sprawy i spis spraw. 10. Fazy załatwiania spraw i punkty zatrzymania - przyjmowanie, opracowywanie, wysyłanie, - kancelaria, kierownik, referent. 11. Kancelaryjna postać pisma - blankiet korespondencyjny. 12. Rodzaje i formy podpisów - uprawnienia. 13. Załatwianie spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - formy, terminy. 14. Postępowanie z aktami organów gminy, tj. działalnością rady gminy i innych organów kolegialnych powołanych przez radę oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta. - sposób numerowania i przechowywania. 15. Przechowywanie akt w registraturze - czas, zabezpieczenie, forma, opis teczek. 16. Przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum (składnicy akt). - archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej B. 17. Archiwizacja materiałów archiwalnych A i archiwizacja dokumentacji technicznej. ZADANIA 1. Zarejestruj pisma 1, 2 i 3 w dzienniku korespondencyjnym (druk 1). 2. Przybij pieczęć wpływu i ją wypełnij (druk 5). 3. Zadekretuj pisma 1, 2 i 3. 4. Zarejestruj pisma (1, 2 i 3) w systemie bezdziennikowym – bezrejestrowym. 5. Nadaj pismom numery z rzeczowego wykazu akt (druk 5). 6. Zamieść pisma 1, 2 i 3 w spisie spraw wg rzeczowego wykazu akt (druk 7). 7. Nadaj znak spraw pismo 1, 2 i 3 na odpowiedziach (druk 9). 8. Nadaj znak teczkom przekazywanym do archiwum (składnicy akt) – 5 stron (druk 7). 9. Przekazałaś(eś) ww. teczki na spisie 456 – nadaj im sygnaturę. 10. Rozbuduj rzeczowy wykaz akt 003 komisje międzyresortowe i międzyzakładowe. 11. Uporządkuj teczkę kategorii B. 12. Uporządkuj teczkę kategorii A. 13. Uporządkuj akta osobowe BE-50.
strzałka do góry