Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu
ZST-SOFTEL
Juliusza Lea 114
30-133 Kraków
telefon: 12 638 48 50
fax:
Zadaj pytanie
MatroX-OSS
MatroX-OSS to system zarządzania rozbudowaną siecią telekomunikacyjną Wdrożenie systemu zapewnia pełną kontrolę nad procesami z obszaru: - zarządzania alarmami w heterogenicznej sieci telekomunikacyjnej (FaultManagement), - zarządzania jakością dostarczanych usług (Service Management), - dostarczania usług (Service Provisioning), - integracji z innymi systemami OSS (EAI - Enterprice Application Integration). MatroX-OSS umożliwia realizację następujących funkcji: - obsługę alarmów w heterogenicznym środowisku, - obsługę problemów przez służby operatora lub firmy zewnętrzne, - integrację z bazą inwentaryzacji sieci, - zarządzanie pracą służb technicznych, - wymianę informacji zarządzania pomiędzy służbami technicznymi i innymijednostkami operatora, - aktywację usług w sieci telekomunikacyjnej, - pomiar parametrów jakości usługi, - zarządzanie umowami SLA z klientami i współpracownikami operatora, - integrację z systemami wsparcia sprzedaży i CRM, - raportowanie, - wizualizację na mapie, - analizę i kontrolę wskaźników KPI (Key Performace Indicator).
strzałka do góry