Archiwistyka_tlo
Katalog produktów branży archiwistycznej

Obrazek produktu

Starej Gruszy 7 / 1
03-289 WARSZAWA
telefon: 0601 320 831
fax:
Zadaj pytanie
nadzór nad archiwami klienta
nadzór nad archiwami klienta - okresowe przejmowanie i opracowywanie (porządkowanie) dokumentacji - prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji znajdującej się w archiwum - inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), ewentualny udział w jej komisyjnym brakowaniu i nadzór nad zniszczeniem - systematyczne dbanie o ogólny porządek w zasobie archiwum, okresowe sprawdzanie stanu udostępnionych i zwracanych dokumentów
strzałka do góry